Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Tietoa Unescosta - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Suomi ja UNESCO

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Tietoa Unescosta

Copyright UNESCO/Michel RavassardCopyright UNESCO/Michel Ravassard

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) tehtävänä on edistää rauhaa ja turvallisuutta kansainvälisellä yhteistyöllä koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja tiedonvälityksen avulla. Unescon päätoimialat ovat koulutus, luonnon- ja yhteiskuntatieteet, kulttuuri  - mukaan lukien maailman kulttuuri-  ja luonnonperintö - sekä viestintä, mm. sananvapaus ja toimittajien turvallisuus.

Unesco on universaali järjestö 195 varsinaisella jäsenmaallaan, assosiaatiojäseniä järjestössä on yhdeksän. Unesco on yksi YK:n itsenäisistä erityisjärjestöistä omine toiminta- ja päätöselimineen ja budjetteineen. Unescolla on jäsenmaita lähes yhtä paljon kuin YK:llä.

Pääjohtaja Irina Bokova Copyright UNESCO/Michel RavassardPääjohtaja Irina Bokova Copyright UNESCO/Michel Ravassard

Unescon ylimmät päättävät elimet ovat Unescon jäsenmaista muodostuva, joka toinen vuosi parittomina vuosina kokoontuva yleiskokous, 58-jäseninen hallintoneuvosto sekä sihteeristö. Unescon pääjohtaja on  vuodesta 2009 lukien bulgarialainen Irina Bokova, joka valittiin uudelleen tehtäväänsä vuoden 2013 yleiskokouksessa.

Unesco on perinteinen kansainvälinen valtioiden välinen järjestö, jolla on kuitenkin omat erityispiirteensä, koska kansalliset Unesco-toimikunnat ovat järjestön peruskirjan mukaan keskeisessä asemassa järjestön toiminnassa.

Unescossa on toiminut monia merkittäviä kansainvälisiä vaikuttajia, mm. Clement Atlee, Léon Blum, Indira Gandhi, Alva Myrdal, Sean MacBride, Pablo Neruda ja suomalaisista Kalevi Sorsa.

Tulosta

Päivitetty 18.2.2014


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot