Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Maailmantalouden näkymät vahvistuneet, mutta jatkuuko kasvu pidemmällä aikavälillä? - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista : Uutiset

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 21.9.2017 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

Maailmantalouden näkymät vahvistuneet, mutta jatkuuko kasvu pidemmällä aikavälillä?

OECD julkaisi 20.9.2017 päivitetyn talousennusteensa (Interim Economic Outlook)

Maailmantalouden kasvun ennustetaan yltävän 3,5 prosenttiin vuonna 2017 ja nousevan 3,7 prosenttiin vuonna 2018. Talouskasvu on alueellisesti melko laaja-alaisella pohjalla. Investointien, työllisyyden sekä maailmankaupan vahvistuminen ovat tukeneet maailmantalouden kasvua. Yritysten ja kuluttajien luottamus on kasvanut. OECD:n mukaan uudet investoinnit ovat usein sidottu uuteen ja korkeatasoiseen teknologiaan, mikä voi ruokkia tuottavuuskasvua.

Copyright: OECD
Global GDP Growth
Lähde: OECD Interim Economic Outlook, September 2017

Talousnäkymien parantumisesta huolimatta OECD muistuttaa, ettei positiivinen vire takaa kestävää kasvua pidemmällä aikavälillä. Investoinnit eivät ole nousseet yhtä vahvasti kuin aiemmissa noususuhdanteissa, mikä voi heikentää tuottavuuskehitystä. Myös vahvempi maailmankaupan nousu vauhdittaisi tuottavuuskasvua. Maailmankaupan intensiteetti (maailmankaupan kasvu suhteessa BKT:n kasvuun) jää OECD:n ennusteen mukaan yhä alle pitkän aikavälin keskiarvon. Huolimatta työttömyysasteen laskusta ja työllisyyden noususta palkkakehitys on ollut hidasta. Lisäksi OECD toteaa, että maailmantalouden kasvun jatkuminen pidemmällä aikavälillä edellyttää kehittyvien markkinoiden kasvun vahvistumista.

Copyright: OECD
Global growth Intensity

Talouskasvuun liittyy monia epävarmuustekijöitä. OECD nostaa jälleen esille pitkän matalan korkotason jakson vaikutukset rahoitusmarkkinoiden vakauteen. Erityisesti OECD kiinnittää huomiota eroihin reaalitalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksessä. Samalla kiinnitetään huomiota korkeaan velkatasoon ja nopeaan velankasvuun kehittyvissä talouksissa sekä asuntomarkkinakehitykseen muutamissa OECD-maissa. Poliittiset epävarmuudet ja mahdolliset geopoliittiset shokit lisäävät myös talousnäkymien riskejä.

OECD peräänkuuluttaa kokonaisvaltaisia politiikkapaketteja, joilla voidaan turvata pidemmän aikavälin kasvu. Samalla politiikkatoimien tulisi hälventää talouskasvuun vaikuttavia epävarmuuksia. OECD suosittelee painopisteen siirtämistä yhä enenevässä määrin rahapolitiikasta finanssipolitiikkaan ja rakenneuudistuksiin. OECD:n mukaan monella OECD-maalla on finanssipolitiikassa liikkumavaraa matalan korkotason ansiosta. OECD toteaakin, että finanssipolitiikka on muuttunut elvyttävämmäksi monissa maissa. Erityistä huomiota tulisi kuitenkin kiinnittää siihen, että julkiset menot ja verokevennykset ovat talouskasvua tukevia.

Talousnäkymät keskeisillä talousalueilla

Euroalueella talouson kasvanut odotettua nopeammin vuoden 2017 alkupuoliskolla. Kasvuennustetta on nostettu 2,1%:iin vuonna 2017 ja 1,9 %:iin vuonna 2018. Kasvua tukevat vahva kulutus, investoinnit ja viennin kasvu. Iso-Britanniassa kasvu on hidastunut ja sen ennustetaan hidastuvan yhteen prosenttiin vuonna 2018. Yhdysvalloissa talouskasvun piristyminen (kasvu 2,1% ja 2,4% vuosina 2017 ja 2018) nojaa vahvaan kulutukseen ja investointeihin. Myös Japanin kasvuennustetta on nostettu 1,6%:iin vuonna 2017 ja 1,2%:iin vuonna 2018. Talouden piristymistä on tukenut julkiset investoinnit ja vahvempi Aasian markkinoiden kysyntä.

Kehittyvien talouksiennäkymät ovat yleisesti parantuneet lähinnä Kiinan vahvan kysynnän tukemana. Vain Intian osalta ennustetta on selvästi laskettu, mitä selittää demonetisaation sekä tavaroiden ja palveluiden verotuksen uudistuksen vaikutukset. Kiinan talouskasvu on vahvaa, mutta sen oletetaan hidastuvan hieman vuonna 2018 (6,6%) elvyttävien politiikkatoimien vähentyessä. Venäjän talous on piristynyt öljyn hinnan nousun ja matalan korkotason ansiosta. Brasiliassa elvyttävä rahapolitiikka on tukenut vähittäistä talouden toipumista ja inflaation hidastuminen on lisännyt kuluttajien luottamusta.

Tulosta

Päivitetty 7.11.2017


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot